بمناسبت سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) خط حزب الله طی یادداشتی از بیانات رهبر انقلاب اصولی که امام بر آنها تکیه داشتند را بررسی کرده است.در بخشی از این مطلب آمده است؛حقیقتا این فصل ده ساله‌ تاریخ انقلاب ما، عجیب و تکرارنشدنی است… این ایام، درست ده سال و چند ماه، به اندازه‌ مدت رهبری رسول  خدا در مدینه طول کشید. حوادث چقدر شبیه به هم اتفاق میفتد. وقتی رسول خدا از مکه به مدینه تشریف آوردند، مردم یثرب که تازه مسلمان شــده بودند، به اســتقبال پیامبر رفتند. آنها در نقطه‌ای ایســتادند، گردن‌ها را کشــیدند و چشــم‌ها را تیز کردنــد، تا ببینند محبوبشان کی وارد شهر میشود. در ایران شبیه این حادثه اتفاق افتاد.آن روز تاریخی که امام وارد کشــور شدند و سوار بر اتومبیل در خیابانها حرکت کردند، زن و مرد موانع را در می‌نوردیدند و خودشان را به اتومبیل و امام می‌رساندند، تا چهره‌ رهبر عزیزشان را ببینند. روز رحلت پیامبر در مدینه غوغا بود. شبیه آن حادثه، در کشور ما تکرار شده است. شاید بتوان گفت که اخالص و عالقه و وفاداری عموم مردم ما نســبت به مردم زمان پیامبر، خیلی بیشتر است. امام ما را زنده کرد

آن روز که مجلس خبرگان اسم بنده را آورد، من آنجا پشت تریبون رفتم و گفتم: شما چه کار می کنید؟! به آقایان خبرگان گفتم: چه کار می‌کنید؟! این چه کاری است؟! چرا مرا مطرح می‌کنید؟! می‌دانید که از کجا به کجا می‌آیید؟! چه کس با آن شخصیت عظیمی که مثل یک الماس بی‌نظیر اســت و آدمی اگر در همه کان‌های الماس عالم از اوایل تا به حال بکاود،دیگر نظیرش را پیدا نمی کند، قابل مقایسه است؟۷۷/۲/۲۸ما حقیقتا مرده بودیم، امام ما را زنده کرد… او ما را بیدار کرد و راه را به ما نشــان داد و دست ما را گرفت و ما را تشجیع نمود و خودش هم جلوتر از همه حرکت کرد. ۶۸/۴/۱۹

منبع خبر : خبر آنلاین