سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال «خطِ اعتدال» در مورد ادعاهای تکراری ترامپ علیه ایران و درخواست مذاکره با ایران:برای پیشنهاد مذاکره آمریکایی‌ها، چه با پیش شرط و چه بدون پیش شرط ارزشی قائل نیستیم/ اگر حسن نیت دارند تروریسم اقتصادی علیه ایران را متوقف کنندموسوی در مورد ادعاهای تکراری ترامپ علیه ایران و برخی از مسائلی که آن‌ها برای مذاکره با ایران مطرح کرده‌اند، اظهار کرد: دولت ترامپ با خروج غیرقانونی از برجام در موقعیتی نیست که بخواهد برای ایران تعیین شرط کند. این کشور همزمان با اعمال فشار حداکثری و به قول خودشان تحریم‌های شکننده علیه مردم ایران دم از مذاکره می‌زنند و همان طور که گفته‌ایم آنچه که برای ایران مهم است عملکرد آن‌هاست. مبنای ما برجام است و ما تأکید داریم که جدا از آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای باقی مانده در برجام نیز باید به تعهدات خود عمل کنند. ما بعضاً شاهد مطرح شدن بحث‌های انحرافی در راستای ایجاد جنگ روانی علیه ایران و تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم ایران هستیم.

وی ادامه داد: مشکل ما با دنیا یا مشکل دنیا با ما بحث انرژی هسته‌ای ما نیست. برخی از کشورها یک مشکل غیرضروری را در این زمینه ایجاد کردند و به افکار عمومی تزریق کردند. ایران نیز با حسن نیت این فشارها را با مذاکره خنثی کرد که نتیجه آن برجام شد. همان طور که اشاره شد مشکل اصلی آن‌ها بحث هسته‌ای نیست و هر شرایط و شروطی که مطرح می‌کنند بازی انحرافی است. آن‌ها همزمان با فشار و تبلیغات بحث مذاکره را مطرح می‌کنند و این مذاکره مذاکره‌ای نیست که ایران روی آن حساب باز کند. اگر آن‌ها حسن نیت دارند تروریسم اقتصادی را که به ناحق علیه مردم ایران اعمال کرده‌اند متوقف کنند و با اقدامات ایجابی جلوی آن را بگیرند.

موسوی به تعهدات کشورهای عضو برجام در برابر ایران اشاره کرد و گفت: آن‌ها وظیفه دارند که تعاملات اقتصادی ایران را عادی‌سازی کنند و در این روند حرکت کنند نه اینکه خود بخشی از مشکل شوند.