سفر نخست وزیر ژاپن به ایران از منظر میانجی گری بین ایران و آمریکا حایز اهمیت است / فراز و فرود در رجز خوانی های مقامات آمریکایی بدون لغو تحریم ها هیچ تاثیری ندارددکتر هادی حق شناس در گفتگو با خط اعتدال در خصوص سیاست های فعلی آمریکا در قبال ایران و افول لحن مقامات این کشور در مواجه با جمهوری اسلامی ، گفت : مجموع رجزخوانی هایی که آمریکایی ها انجام دادند از اردیبهشت سال گذشته که رسما از برجام خارج شدند تا امروز ،فراز و فرود داشته است.
وی افزود : در مواقعی که ۱۲ شرط را وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد و اخیرا که عنوان کردند بدون پیش شرط با ایران مذاکره می کنند ، در کنار آن شرکت های پتروشیمی را مشمول تحریم کردند ،اگر چه این شرکت ها در لیست تحریم های آنان در گذشته بوده و مجددا در لیست تحریم ها آورده اند ،لذا بحث رجز خوانی آمریکایی ها تا زمانی که تحریم ها ادامه دارد و یا به بیان ساده تر به برجام برنگردند تاثیری نخواهد داشت .
حق شناس ادامه داد : امکان دارد که نوع ادبیات آنها فراز و فرود داشته باشد اما واقعیت این است که سرانجام اقتصاد ایران را تحریم کردند .این تحریم با فراز و فرود اظهار نظرهای آنها تاثیری بر روی تحریم نخواهد داشت.زمانی می توانیم بگوییم که مواضع آنان انعطاف پذیرتر شده که ما آثاری از کاهش تحریم ها را ببینیم.
این فعال سیاسی در خصوص اعلام آمادگی کشورهای مختلف برای میانجی گری بین ایران و آمریکا و تاثیرات آن ، گفت : مهمترین میانجی گری که در چند وقت گذشته از همه جدی تر به نظر می آید ،سفر نخست وزیر ژاپن به تهران است و شاید بتوان گفت که این مورد مهمترین میانجی بین ایران و آمریکا باشد .باید منتظر ماند و مشاهده کرد که این سفر به چه سرانجامی خواهد رسید.طبیعتا هر گونه اظهار نظری پیش از انجام سفر نخست وزیر ژاپن حدس و گمان خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد : سفر نخست وزیر ژاپن به تهران می تواند از منظر میانجی گری بین ایران و آمریکا بسیار حایز اهمیت است و باید منتظر ماند و دید که نتایج سفر چه خواهد شد.