July 04,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

به منظور بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری؛

بازدید ناصر حاج محمدی از سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

بازدید ناصر حاج محمدی از سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت

شهردار رشت به منظور بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی بازدید کرد.

 شهردار رشت در بازدید از سازمان سرمایه گذاری ضمن دیدار با ریاست و کارکنان سازمان سرمایه گذاری به بررسی فرصت ها و پروژه های فعال این حوزه پرداخت.

ناصر حاج محمدی، ضمن تقدیر از فعالیت های این حوزه، تلاش برای داشتن مجموعه ای پویا و رو به رشد را هدف اصلی مجموعه عنوان داشت.

این بازدید با بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر رشت پیگیری شد و رئیس سازمان سرمایه گذاری به معرفی فرصت های موجود و پتانسیل سرمایه گذاری بالا در شهر رشت پرداخت.

در نشست سرمایه گذاران فعال در شهر رشت با شهردار رشت، تنی چند از ایشان ضمن تشکر از توجه ویژه شهردار به بحث سرمایه گذاری به بیان مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری پرداختند و راهکارهایی جهت حل مشکلات پیش رو ارائه گردید.