محمد خدابخشی در گفت وگو با «خطِ اعتدال»درباره اصلاح ساختار بودجه که اخیرا از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام و از کارشناسان خواسته شده است در این باره نظرات کمکی خود را به این سازمان اعلام کنند، بیان کرد: اصلاح ساختار بودجه کشور در شرایط تحریمی و زمانی که یک سوم بودجه عمومی کشور وابسته به نفت است، اقدامی ضروری و لازم است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بااشاره به سخنان رهبری درباره کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت، گفت: رهبری در این خصوص تاکید کرده اند و به نظرم درشرایط تحریمی و خاص فعلی یکی از اقدامات فوری و اولویت های کشور را باید اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت قرار دهیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در این باره احساس نیاز می شود ولی اینکه چقدر عملیاتی باشد باید مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین به نظرم اگر شرایط محیطی اجازه انجام این کار را بدهد، می تواند در شرایط اقتصادی فعلی و محدودیت های فروش نفتمان، تحولی بزرگ ایجاد کند.

او در عین حال تاکید کرد: باید دید، سنجید و بررسی کرد که امکان این اقدام در شرایط فعلی در بین مردم تا چه حد است و جامعه چقدر کشش چنین اقدامی را دارد.

خدابخشی تصریح کرد: البته اگر پیش از این چنین کاری را انجام می دادیم شرایط اقتصادی کشورمان بهتر از این بود، هر چند که معتقدم باید به تحریم ها به چشم یک فرصت نگاه کنیم و خود را از وابستگی بی چون و چرا به نفت رها کنیم تا با هر تهدید خارجی با مشکلات اقتصادی و کاهش درآمد نفتی، با کاهش بودجه کشور مواجه نشویم.

او افزود: این کار عملی است و نیاز به یک برنامه ریزی دقیق و مدون دارد و این امکان با بازنگری در معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، فروش اوراق و … امکانپذیر است ولی عزمی جدی می طلبد و باید با دقت نظر و صرف وقت و انرژی به این هدف بزرگ برسیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد که مرکز پژوهش های مجلس اقداماتی در این باره انجام داده است ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه هم محورهای اصلاح ساختار را تهیه کرده و به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فرستاده و در اولین فرصت موضوع مورد بحث را با حضور کارشناسان بررسی خواهند کرد.