وضعیت کنونی شهرداری رشت مثل مدرسه ای است که مدیر آن مدتی حاضر نبوده ، البته درست است که این مدرسه توسط ناظم مدیریت میشد و معلمها سر کلاس حاضر بودند اما در بخشهایی که ناظم اجازه دخل و تصرف نداشت دچار سستی و اهمال شده و شوربختانه این موضوع در مدت زمان زیاد تبدیل به یک روال بد گردیده و اکنون این افراد در برابر هرگونه تغییر مقاومت میکنند.

 

دکتر حاج محمدی مطمئنا در شهرداری رشت با دو دسته از افراد روبرو خواهد بود، اقلیت ناکارآمد که وی را خشن خواهند خواند و نیروهای سیستم پذیر که وی را قاطع و مقرراتی مینامند ،دسته ناکارآمد عمدتا برای حفظ بقای خود ارتباطات خوبی با برخی اعضای شورا و حتی نمایندگان مجلس و نیز دلالها برقرار کرده اند تا در مواقع اینچنینی در اصطلاح برایشان کت بکنند و جایگاهشان را در عین ناکارآمدی حفظ نمایند ، این دسته عمدتا پر سر و صدا هستند و با تغییر آنها جنجال کاذب ایجاد خواهد شد، دسته دوم از برخورد قاطع شهردار راضی هستند زیرا مدتها ناکارآمدی دسته اول را مورد نقد قرار میدادند و از برقراری نظم استقبال خواهند کرد

در هر صورت بالانس این وضعیت برای فردی همچون حاج محمدی سخت به نظر نمیرسد او در این چالش با توجه به ارتباطات خوبی که با اکثریت اعضای شورای شهر برقرار کرده اگر در اول کار دسته اول را بخوبی مورد شناسایی و سنجش قرار دهد مطمئنا ایجاد تغییرات برای وی آسانتر خواهد بود.

 

متاسفانه حوزه هایی در شهرداری رشت توسط افرادی مدیریت میشود که حتی الفبای آن پست را نمیدانند و صرفا بدلیل نزدیکی به فلان شخصیت در آنجا گمارده شده اند ، آن چیزی که عیان است اگر از شهردار جدید انتظار تغییر داریم میبایست با متد وی پیش برویم کما اینکه در این مسیر فشار کار بر روی عده ای غیر قابل تحمل باشد و همچنین اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت به جهت جبران زمان از دست رفته فضای آزادتری را برای اجرای برنامه های دکتر حاج محمدی فراهم کرده اند و فرصت سوء استفاده از برخی گرفته شده است و این موضوع شاید برگ برنده دکتر حاج محمدی باشد

 

رسانه ها نیز میبایست در شرایط کنونی فقط مصلحت رشت را در نظر بگیرند و از ایجاد فضای مسموم بپرهیزند و حداقل فرصت مناسب را به جهت احترام به رای مردم در اختیار شهردار قرار دهند ، متاسفانه شاید این موضوع منحصر به فرد باشد که عده قلیلی از رسانه ها که خود را پدرخوانده و مالک شهر مینامیدند یک روز پس از انتخاب شهردار وی را مورد آماج حملات ناجوانمردانه قرار دادند البته این سیاست نخ نما شده در این زمان کاربردی نخواهد داشت

در صورتی که واقع بینانه و عاقلانه بیاندیشیم طبیعی است که یک مدیر با نیروی متخصص و هماهنگ با خود میتواند موفق شود