در مجموع سایتی مثبت و به روز است و اکثر اخبار روز ورزش و مدیریت استان گیلان در آن منتشرمی شود. ولی اگر پورتال زیرمجموعه های ورزش و جوانان استان در شهرستان را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سطح اخبار به شدت کند و نشان دهنده عدم فعالیت جدی ادارات ورزش و جوانان در سطح شهرستان ها است.

به طور مثال آخرین خبری که از ورزش و جوانان سیاهکل منتشر شده به بهمن سال۹۶ برمی گردد. مشخص نیست رئیس این اداره در طی یک سال و نیم گذشته چه فعالیتی داشته که هیچ خبری از وی منتشر نشده است.

فاصله هر خبر پرتال نسبت به خبر قبلی نیز معمولا با چندین ماه فاصله به روز می شود که در این میان می توان به طور مثال به املش اشاره کرد.

 

حتی انزلی نیز که به عنوان یک شهر ورزشی شناخته می شود سطح اخبار نشان می دهد که رئیس  ورزش و جوانان شهرستان چندان نقشی ندارد.

 

بخشی از این کم کاری بدون شک به روابط عمومی برمی گردد که امیدواریم با حضور مدیر جدید روابط عمومی مورد اصلاح قرار بگیرد. اما بخش عمده آن به دلیل آن است که سطح فعالیت ورزش و جوانان در همین سطح فقیر و نه چندان دارای اهمیت باقی مانده است. طوری که شاید مهم ترین خبر در حوزه ورزش و جوانان شهرستان تنها این باشد که چه کسی و چگونه رئیس شده است. قاطبه مدیران گیلان دوست دارند که اقداماتشان حتی پررنگ تر هم رسانه ای شود. ولی مشاهده می کنیم که حوزه ورزش و جوانان از نشان دادن آن عاجز است. شاید به این دلیل مهم که کاری صورت نگرفته است!