صمیمانه مصیبت وارده را به حضرتعالی تسلیت عرض می نماییم.از خداوند متعال رحمت و مغفرت بی پایان برای آن عزیز سفر کرده و جنت مکان و صبرو شکیبایی برای جنابعالی و سایر بازماندگان خواستاریم.

قربانعلی رضایتی_کریم کشور دوست_نورالله اکبری_محمد رنجبر_مهدی رجایی_علی کریمی پاشاکی