با اندوه فراوان مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت عرض می نماییم. از خداوند منان برای آن مرحوم مغفور جنت مکان آمرزش بی پایان الهی و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

سید محسن حسینی،مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،معاونین و کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان