پایان وقت روز یکشنبه خروجی سایت ها گیلان حکایت از انصراف محمد جعفر علیزاده به عنوان استاندار گیلان در هیات دولت داشت .وعده‌ای که دکتر نوبخت در سفر هفته گذشته خود مبنی بر انتصاب استاندار بومی در آینده نزدیک داشت میرفت که رنگ واقعیت به خود گیرد که متاسفانه رنگ باخت و کلاف سردرگم انتخاب استاندار گیلان از سوی هیئت دولت دوباره بر روی ریل سرگردانی قرار گرفت در کنار اخبار مربوط به انصراف علیزاده دوباره نام غیر بومی ها جا باز کرد و این بار نوراله زاده مطرح گردید که دوباره بر نگرانی مسئولین، سیاسیون ،.نمایندگان و دیگر اقشار مردم که خواهان انتصاب استاندار بومی در گیلان بودند، افزود اینک نگاه نگران گیلانیان به وعده دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور دوخته شده است که از گذشته دور بر بومی گزینی استاندار گیلان تاکید داشته و دارند و به قول یکی از بزرگان سیاسی استان که گفته است ما دیگر وقتی نداریم تا فردی استاندار شود تا کلاس گیلان شناسی برای آن بگذاریم این نکته نیز قابل توجه است که پس از گذشت بیش از یک ماه رایزنی های افراد و گروه‌های مختلف سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی که به یک باور مشترک رسیدند که استاندار گیلان باید بومی باشد دوباره به نقطه اولیه خود بازگشته اند لذا مطرح کردن نورالله زاده به دور از انتظار جامعه فرهیخته گیلان می باشد

به قلم امید گیلان دوست