شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شلمان امروز با فرماندار شهرستان لنگرود دیدار و گفتگو کردند.

سیروس شفقی، فرماندار لنگرود در این جلسه با بیان اینکه صداقت در کار و عمل نیاز به تبلیغات ندارد و مردم با جان و دل متوجه خدمتگزاری صادقانه می شوند، گفت: رضایت از عملکرد، اعتماد مردم را به دنبال دارد.

فرماندار لنگرود با تاکید بر اینکه ظرفیت های سرمایه گذاری بخش خصوصی باید به خوبی شناسایی شود، افزود: شهر شلمان دارای قدمت زیادی است و راه برای کارهای بیشتر در شهر شلمان وجود دارد.

شفقی با اشاره به ظرفیت های شهرستان و مزیت های شهری، تصریح کرد: بعضی از شهرها امکانات بی نظیری در حوزه شهری دارند که این موضوع باید مورد توجه حوزه مدیریت شهری باشد.

فرماندار لنگرود با اشاره به فقر مصالح در شهرستان، اذعان کرد: مصالح تولید شهرستان صرف پروژه های عمرانی شهر شود.