غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس با بیان اینکه استان گیلان بیش از ۲۰۰۰ روستا داردکه ۳۰۰ روستا در شهرستان رشت واقع شده، ولی حتی یک روستا آب شرب سالم ندارد.

❗️❗️وی ادامه داد: آقای رییس جمهور شما از دولت قبل ۱۱ سد لاستیکی را تحویل گرفتید که فقط یک سد تمام شد و سد لاستیکی رشت نیمه تمام رها شده است.

امااقای جعفرزاده گویا یادتان رفته با توجه به تحریم ها وعدم فروش نفت ،پیشرفت پروژه های عمرانی به کندی پیش می رود.
گویا درحافظه شمانبودکه این حجم مشکلات اب روستایی دراستان ورشت را زمانی که روزهای خوش دولت بودیادآورشوید و دست استمدادبه سویش درازکنیدونطق های آتشین خودرا درمجلس خطابه نمایید.
جناب مهندس جعفرزاده تا انجاکه یاددارم شما همسوی دولت بودیدوبرخی دوستان دولتی هم درانتخایات برای شماسنگ تمام گذاشتند پس چراازاین توان خوددرجهت کاهش حجم مشکلات روستاهااستفاده نکردید؟
گویا درنزدیکی انتخابات فراموش نمودیدکه کارهای عمرانی که بماند ،شرکت آب و فاضلاب روستایی حتی قادربه پرداخت حقوق کارکنان خودنیست وبه جای قال وقیل دولت را قانع نمایید تا عددی برای این شرکت واریرنماید.
بردارجانباز ونماینده محترم شهرستان رشت نمی دانم حال که دلتان برای مردم روستا سوخته چرا ازکیفیت اب شرب شهر سخن به میان نیاوردید ؟اصلا حرفم این نیست که اب روستاهاکیفیت خوبی داردبحث این است وقتی پول نیست چه کارمی شودکرد؟وقتی شرکت قادربه پرداخت حقوق کارکنان نیست چه می شودکرد؟بخوبی واقفیدکه به دلیل عدم پرداخت مطالبات ،پیمانکاران رغبتی نسبت به انجام کارندارند پس چرا درمورد این موارددر مجلس سخنی گفته نمی شود؟
مگرجنابعالی دردوره های گذشته ,نماینده مردم این شهرستان نیودیدوازبی کیفیتی اب شرب روستاهااطلاع نداشتیداگرمطلع بودیدچرااینقدردیربه این موضوع پرداختید؟

علی علی پور مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان