مالکیت باشگاه ملوان به “پژمان نوری” محول شد

با فسخ قرارداد “محسن میرابی”، مالکیت تیم ملوان بندر انزلی منوط به ایفای تعهدات، به “پژمان نوری” محول شد.

جلسه ای که امروز با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس و فرماندهی ناوگان شمال نیروی دریایی و… در دفتر فرمانداری انزلی برگزار شد.

پس از بحث وبررسی های صورت گرفته و نظر به عدم اجرای تعهدات مطروحه در قرارداد منعقده از سوی “محسن میرابی”، قرارداد وی فسخ شده اعلام شد.

همچنین مالکیت تیم ملوان بندر انزلی منوط به ایفای تعهدات، به “پژمان نوری” محول گردید