بررسی اسناد موجود، فیلمها و گزارش های خبری مبرهن این است که سیدامیرحسین علوی(فرمانروای مطلق دو سال ابتدایی شورای پنجم) بارها و بارها از پروژه جمع آوری آبهای سطحی به عنوان یکی از طرح های قابل توجه انجام شده در رشت نام برده و از جایی که طبق عادت دیرین میل به مصادره هر اتفاق خوبی در شهر را به نفع خود داشته! در این مورد هم همواره بحث را به شکلی پیش برده که گویی خود چکمه آهنین به پا کرده و در خیابان های این شهر برای جمع آوری آبهای سطحی یک تنه دست به سطل شده و بسم الله…

البته این مصادره ها و این قبیل اعلام گزارش عملکرد فقط و تنها فقط در روزهای آفتابی رشت برای علوی کاربرد دارد و به محض شروع بحران آقای امپراطور(البته این روزها بی تاج و تخت) به شکلی کاملا حیرت آور و در روز روشن با گردش ۱۸۰ درجه ای خود را مبرا از هر گونه اتهام دانسته و به زمین و زمان می تازد و با قیافه ای حق به جانب که اصلی جدا نشدنی از وجود مبارک ایشان است توپ را به هر زمینی جز زمین خودی حواله میدهد…

آقای علوی، جناب امپراطور، قدرت مطلق و یا هر هر عنوانی که دوست داری با آن مورد خطاب قرار بگیرید انقدر به شعور رشتوندان توهین نکنید چرا که حنای شما دیگر رنگی ندارد و قدرالسهم شما در وضعیت امروز رشت برای همگان اظهر من الشمس است پس تقلا در این‌ باتلاق شما را بیشتر فرو میبرد.

به عنوان یک دوست پیشنهاد میدهم
سکوت بهترین کنش برای شما در باقیمانده راه شورای پنجم است شاید عقلا و دلسوزان این شهر بتوانند با اجماع نظر و وحدت رویه قدر از مصائبی که شما با تمامیت خواهی خود رشت را دچار آن کردید حل کنند گرچه اگر نگارنده جای شما بود همه را با یک استعفا شادمان می کرد ولی چه کنیم که عطش قدرت چشم را بر بسیاری از واقعیت ها میبندد.

فی الحال باید خدمت جنابتان عرض شود که برادر حمله به شهردار و تعیین تکلیف برای رییس باتجربه شورای شهر که هر دو با حداکثر آرا در این جایگاه قرار گرفته اند در موقعیت و انزوای امروز شما که ناشی از عملکرد غیرقابل دفاع گذشته است بیشتر به یک شوخی شبیه است و هیچ دستاوردی به جز انزوای بیشتر ندارد خواهشا با پرهیز از حاشیه سازی مجال دهید تا سایرین مشکلاتی که جنابتان بیشترین سهم در ایجاد آن داشتید را سر و سامان دهند شاید از سکوت شما شهروندان کمی احساس آرامش را در این شهر خسته تجربه کنند.