سازمان برنامه و بودجه کشور به ایدرو برای جبران بودجه جذب نشده سال ۹۷ سیستان و بلوچستان در سال ۹۸ مجوز مشروط دادمجوز مشروط تخصیص بودجه جذب نشده سال ۹۷ سیستان و بلوچستان صادر شد

به گزارش خط اعتدال پس از ارسال نامه تعهد ایدرو به  محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن موافقت با پیشنهاد وی مبنی بر جذب بودجه توسعه سال ۹۷ استان سیستان و بلوچستان در یکی از مناطق محروم دیگر کشور، بر اساس اختیارات قانونی، آن سازمان را مکلف کرد در سال ۹۸ برای جبران جابجایی اعتبار مورد اشاره اعتبار لازم را از محل اعتبار طرح و یا منابع داخلی ایدرو تامین کند.

در روزهای گذشته نامه ای گلایه امیز از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم استفاده از ردیفهای بودجه استان سیستان و بلوچستان در فضای مجازی منتشر شده بود.