مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان از خرید و تملک ۴ اثر تاریخی گیلان از محل اعتبارات ملی و استانی خبر داد ، ایشان عنوان نمود این اداره کل در راستای حفاظت و احیاء آثار تاریخی استان ، پس از پیگیری های متعدد موفق گردید چهار اثر ثبتی شاخص استان را در لیست تملک خود قرار دهد.‌
در این راستا شش دانگ ساختمان سرهنگ عضدی سیاهکل که به شماره ۱۵۲۲۳در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است خریداری شده که در صورت وجود تامین اعتبار ، این بنای تاریخی پس از انجام فعالیت های مرمتی به موزه و اداره میراث فرهنگی شهرستان تبدیل خواهد شد. طرح توجیهی مرمت و احیاء خانه عضدی نیز توسط معاونت میراث فرهنگی آماده شده و در صورت تخصیص اعتبار لازم ، در اسرع وقت نسبت به مرمت و احیاء آن اقدام خواهد گردید.
امیرانتخابی افزود: سه اثر بعدی تملک شده ، تپه خسروخانی به شماره ثبت ملی ۹۹۴۳ ، تپه باستانی گرده کول به شماره ثبت ملی ۲۰۶۰۳ و خرید ۴ دانگ از خانه تاریخی محصصی به شماره ثبت ملی ۱۴۹۸۶ می باشد . برای طرح احیاء خانه محصصی لاهیجان نیز پس از انجام فعالیت های مرمتی ، کاربری موزه خوشنویسی استان ، مد نظر می باشد .

شهرود امیرانتخابی یادآور شد ، اعتبارات در نظر گرفته شده برای تملک آثار بسیار اندک است و فقط در مواقع اضطراری با داشتن طرح توجیهی ، بودجه لازم تخصیص داده می شود . برای تملک آثار ذکر شده بیش از هفت میلیارد ریال هزینه شده است .
آقای امیرانتخابی در پایان یادآور شد: اداره کل استان در یکسال اخیر ، اقدامات بسیار خوبی در زمینه های راه اندازی موزه های تخصصی ، دولتی و مشارکتی ، ثبت آثار تاریخی گیلان در فهرست آثار ملی کشور، تملک آثار تاریخی ، مرمت بناهای تاریخی، انجام کاوش های باستان شناسی ، برگزاری جشنواره ها ، همایش ها و… اجرا نموده است که نسبت به جمع بندی و ارائه گزارش این فعالیت ها اقدام خواهد گردید .