گیلان بهتر نوین، سر کار خانم مهندس سیده زهرا میر اعلمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، در جلسه شورای کشاورزی شهرستان، ضمن مهم بر شمردن وظایف شورای کشاورزی با توجه به میزان برخورداری استان گیلان از مزارع و باغات و امرار معاش بخش قابل توجهی از جمعیت استان و به تبع آن شهرستان رشت از این راه، خواستار جدیت حضار در اجرای مصوبات شورای مذکور شدند. در ادامه ایشان به اعتبارات ابلاغی شهرستان رشت اشاره نموده و با تاکید بر هدفمند نمودن پروژه های مصوب دستگاههای اجرایی با توجه به محدودیت اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان، خواستار اعمال نظر فنی و بازنگری به منظور سطح بندی و کیفی نمودن پروژه ها توسط مدیران مرتبط شدند. سپس ایشان با یادآوری اندک فرصت باقیمانده به جهت اعمال اصلاحیه احتمالی پروژه های مصوب، از مدیران مرتبط دستگاه های اجرایی خواستار اقدام عاجل در ارائه پیشنهادات احتمالی در این راستا و همچنین پیگیری مجدانه در خصوص موضوع مبادله موافقت نامه ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات و اجرایی شدن پروژه ها شدند.