June 06,2020 | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

با حضور ارسلان سالاری صورت گرفت: بازدیداز روند اجرایی پروژه اورژانس جدید مرکز دانشگاهی رازی

با حضور ارسلان سالاری صورت گرفت: بازدیداز روند اجرایی پروژه اورژانس جدید مرکز دانشگاهی رازی

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی از روند اجرایی پروژه اورژانس جدید مرکز آموزشی درمانی رازی، تسریع در انجام این پروژه را مورد تاکید قرار داد.

ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طی بازدیدی از روند اجرایی پروژه اورژانس جدید مرکز دانشگاهی رازی، بر تسریع در انجام این پروژه تاکید کرد.

گفتنی است؛ در این بازدید، مدیر روابط عمومی، مدیر پرستاری، مدیر درمان، مدیر بازرسی و مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  رییس مرکز دانشگاهی رازی و جمعی از مسوولان نیز حضور داشتند.