به نقل از  روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست ماهانه توسعه با عنوان آینده پژوهی و شهرهای آینده اظهار کرد : شهروندان باید در جهت توسعه شهری مطالبه گر باشند و تعامل لازم با مسئولین را برای رسیدن به ایده آل های یک شهر توسعه یافته داشته باشند.

کیوان محمدی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در ابتدای این جلسه اظهار داشت : شاخص هایی که شهر مدرن و توسعه یافته باید از آن برخوردار باشد در شهرهای ما وجود ندارد و برای اینکه بتوانیم به آن نقطه برسیم و هدف گذاری کنیم باید یک وفاق اجتماعی ایجاد کنیم.

وی ضمن معرفی دکتر زالی سخنران این نشست و محوریت جلسه عنوان کرد : این نشست نخستین جلسه در خصوص موضوع شهرنشینی است و در جلسات آتی ابعاد و زوایای مختلف ضرورت های پدیده ی شهر نشینی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه دکتر نادر زالی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در زمینه ی ” ارتباط بین آینده پژوهی و شهرهای آینده ” اظهار داشت : برای بسیاری از شهروندان، کارشناسان و مدیران این دغدغه وجود دارد که به رغم برنامه ریزی های متعدد در کشور در طی ۷۰ سال گذشته طرحهای جامع، تفصیلی، آمایش و منطقه ای و … که در شهرها انجام شده هنوز نتوانسته مشکلات شهری را مرتفع کند و این معضلات روز به روز بیشتر می شوند.

وی افزود : در جهان ۵/۷میلیارد نفر جمعیت وجود دارد که ۵/۳ میلیارد جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود که همین روند جمعیتی تا سال ۲۰۵۰ به ۵/۹ میلیارد نفر می رسد که ۵/۶ میلیارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد و بار بیشتر این افزایش جمعیت در قاره آسیا خواهد بود.

زالی اضافه کرد : این افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر پاکستان، هند، چین و ژاپن و برخی کشورهای خاورمیانه اتفاق می افتد و حداقل در ۳۰ شهر بزرگ آسیا هر شهر به اندازه ی ده میلیون نفر جمعیت خواهد داشت و جهان به سمت یک رشد شهری فزاینده در قاره آسیا پیش می رود.

وی ادامه داد : این شهرها که تنها دو درصد مساحت کره زمین را به خود اختصاص داده اند ۷۵ درصد منابع و انرژی جهان را مصرف می کنند و ۸۰ درصد گازهای گلخانه ای در داخل این شهرها تولید می شود .

وی با یادآوری آمار جمعیتی ایران گفت : از سال ۱۲۷۵ تا سال ۱۳۳۵ در یک بازه زمانی ۶۰ ساله تنها ده میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد، از سال ۳۵ تا ۹۵، در هر دهه،۱۰ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و باید دید که آیا این روند ادامه دارد و تبعات آن در صورت ادامه چه خواهد بود؟

عضو هیات علمی دانشگاه عنوان کرد : این جمعیت در ۱۲۴۳ شهر و حدود ۶۵ هزار روستا توزیع شده اند که در دهه های اخیر ۳۵ هزار روستا خالی از سکنه شده که نمایان گر رشد جمعیت شهری و مهاجرت های یک طرفه روستایی و شهرهای کوچک به کلانشهرهاست.

زالی خاطر نشان کرد : آمار نشان می دهد که در دهه های اخیر روستاگریزی افزایش یافته و جمعیت روستایی به سمت منفی در حال حرکت است

در کشور با پدیده ی شهر نشینی مواجه هستیم و در دهه های آینده نیز این موضوع تداوم خواهد داشت. ۳۵ درصد جمعیت مذکور در شهرهایی با جمعیت بالای یک میلیون نفر ساکن هستند که بخش عمده ی آن در تهران و پس از در اصفهان و مشهد هستند.

وی ادامه داد : پیش بینی می شود تا سال۱۴۲۵ همین کلانشهر از ۳۵ درصد جمعیت شهری به ۵۵ درصد می رسند و قدرت نمایی بزرگی را در ظهور کلان شهرها خواهیم داشت .انتظار می رود که ۲۳ کلان شهر بالای یک میلیون نفر در ۱۴۲۵ در ایران وجود داشته باشد و این نشان می دهد که جامعه ی ما علاقه مند به کلانشهرنشینی است .

زالی با اشاره به افزایش معضلات شهر نشینی تصریح کرد : اگر چالش های شهری را در کنار بحران هایی نظیر بحران آب ، تغییرات اقلیمی ، تداخل فرهنگی در شهرها، کاهش کنترل اجتماعی ، پدافند غیر عامل و ایمنی و امنیت شهرها و ویژگی های جمعیتی قرار دهیم نشان می دهد که ما در سه دهه ی آینده در بحران شهری فزاینده مواجه خواهیم بود.