نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: آقای رییس‌جمهور! بردن آب خزر به سمنان، جدا از ایرادهای فراوان کارشناسی، جنابعالی را در معرض شائبه‌ی تعارض منافع قرار می‌دهد.

محمودصادقی در صفحه توییتر خود آورده است: آقای رییس‌جمهور! بردن آب خزر به سمنان، جدا از ایرادهای فراوان کارشناسی، جنابعالی را در معرض شائبه‌ی تعارض منافع قرار می‌دهد و بار دیگر به اعتماد عمومی به دولت شما آسیب می‌زند. اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ