اختصاصی_شهرداری ها برای انجام فعالیت های تخصصی خود و ارائه ی خدمات متنوع به شهروندان نیاز مبرم به در آمدهای پایدار و همیشگی دارند و این مهم می تواند با اصلاح منطقی لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده تامین شود.
صاحب نظران مدیریت شهری بر این باورند که در اصلاح این قانون ،نمایندگان مجلس باید طوری عمل کنند تا شهرداری‌ها بتوانند با تکیه بر درآمد های پایدار و بدون وابستگی به دولت و همچنین در کنار آن،درامدهای قانونی دیگر و جلب و جذب سرمایه‌گذاری،در ارائه‌ی خدمات به مردم مفید تر از قبل باشند.

اداره ی پر چالش شهرها

باید قبول کرد که اداره ی شهرها در شرایط کنونی با مشکلات عدیده ای مواجه است و برای حل و فصل این مشکلات متنوع،ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی طوری لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کند تا هم باری از روی دوش مدیریت شهری و شهرداری ها بردارد و هم دامنه ی وابستگی شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی به دولت به حداقل برسد.هم اکنون براساس آمارها بیش از ۷۵ درصد در آمد شهرداری‌ها به فروش تراکم اختصاص دارد که درآمد ناپایدار محسوب می‌شود و اگر میزان درآمد های پایدار با تغییراتی که در متن لایحه ایجاد می‌شود، کمتر شود،قطعأ زیست شهری بیش از پیش دچار چالش و مشکلات بیشتری خواهد شد.
از این رو از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که مانند همیشه منافع حدود ۷۰ درصد از ساکنان کشور را که در شهرها زندگی می‌کنند بخوبی مورد توجه قرار دهند
نمایندگان نگرانی ۷۰ در صد شهرنشین را بر طرف کنند

پس ضرورت دارد تا اصلاح لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده طوری باشد که نفع شهروندان ساکن در شهر که حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و شهرداری‌ها باشد.
صاحب نظران معتقدند،تقسیم نصف به نصف درآمدهای مالیاتی بین دولت و شهردارها می تواند یک روش منطقی باشد تا شهرها بتوانند به توسعه پایدار برسند.در ضمن به باور برخی از دست اندرکاران اگر درآمد های مالیاتی آن بخشی که سهم شهرداری هاست براساس یک مکانیزم قانونمند مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز نشود ،سرنوشتی بهتر از عوارض جریمه های راهنمایی و رانندگی پیدا نخواهد کرد