دکتر نوبخت ؛معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگاران عنوان کرد؛ در سال جاری بودجه ما حدود۳۸۶ هزارمیلیارد تومان بود که ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان تحت عنوان بودجه رفاهی صرف شد که این بودجه مربوط به کمیته امداد، بهزیستی و بخشی از کمبودهایی که در صندوقهای بازنشستگی وجود دارد میشود. بخش آموزش و پژوهش هم حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان بود که این نشان میدهد که نگاه دولت در توزیع منابع مالی عمدتا به سمت امور رفاهی مردم است.

وی گفت ؛افزایش و بزرگی سهم امور رفاهی در بودجه نشانگر نوع نگاه نظام و دولت به این امر است

نوبخت اذعان کرد؛ در آخرین مراحل تهیه و تنظیم بودجه ٩٩ هستیم و در ١۵آبان ماه گزارش بودجه شرکتهای دولتی را تقدیم مجلس کردیم ان شالله تا ١۵ آذر هم بودجه با وجود همه تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی که از سوی دشمنان این ملت در حال اعمال است انجام خواهد گرفت..

وی تصریح کرد؛ مطمعنا هرآنچه که برای امور رفاهی برای پرداخت حقوق و دستمزد بین کارکنان در سال جاری پرداخت کردیم ؛ سال آینده نیز با وجود همه تحریمها حداقل ١۵٪ از سوی دولت ؜ پرداخت به کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز و همچنین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی افزایش پیدا خواهد کرد