کیمیا تنهایی در اختتامیه هفته ترویج علم و تجلیل از برگزیدگان و نخبگان گیلان پژوه اظهار داشت: رویکرد تدریجی شناخت ایران زمین با موضوع آب ، هوا و فرهنگ موضوع هفته ترویج علم در سالجاری انتخاب شده است.

وی اشاعه تفکر علمی در جامعه، هماهنگی میان نهادهای مروج علم، آموزش مروجان علم و مرور تجربیات ترویجی و کاربردی افراد فعال در این حوزه را از اهداف برگزاری هفته ترویج علم خواند و گفت: ساده‌سازی مفاهیم علمی و جاری‌سازی رویکرد و تفکر آن در ابعاد مختلف امری مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تنهایی با بیان اینکه شناخت محیط پیرامون و ظرفیت های موجود باید به پویش علمی در همه سطوح تبریل شود، تصریح کرد:  اقلیم چهار فصل کشور به همراه فرهنگ و خرده فرهنگ اقوام ایرانی در ایام مختلف، قابلیت جهانی شدن را دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گیلان خاطرنشان کرد: ترویج علم نیاز به مشارکت و کمک همه دستگاه‌های اجرایی کشور دارد تا مردم بتوانند مزایا و دستاوردهای حاصل از ترویج علم را به صورت محسوس در زندگی خود لمس کنند.

وی با تاکید بر ضرورت بیان مطالب علمی و کارآمد برای عموم، خواستار بومی سازی ابزار آموزش دانش برای تسهیل در این امر شد.

تنهایی تقویت باور و اعتقاد عمومی به همگانی کردن علم را ضروری خواند و افزود: در تحقق این امر مهم باید از تجربه های کشورهای موفق استفاده بهینه کرد.