افتتاحیه رسمی مسابقات صنایع شیر ایران با سخنرانی مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم پگاه گیلان و مهندس کریم نژاد و رژه تیم های شرکت کننده و با حضور مهمانان و مسؤلین آغاز گردید