استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند. در این بین ۷۷/۱ مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کرده اند تا استان گیلان در رده ششم قرار بگیرد.