آقای حاج‌محمدی! یک قاضی اخراجی و یک برادر مفسد فی‌الارض که در فساد اخلاقی و باج‌گیری شهره عام و خاص هستند آبرویی ندارند این روزها شهر رشت و شهرداری آن را به یغما برده‌اند.

آقای حاج‌محمدی! شهردار محترم کلانشهر رشت! در تخصص و تجربه شما هیچ شکی نیست. هیچ حرفی نیست که در این چند ماه حضور در رشت به‌اندازه چند سال کار کرده‌اید اما آن‌هایی که این روزها دور و اطرافتان را قرق کرده‌اند همان افراد فاسدی هستند که برای حذفشان یک سال و اندی تلاش کردیم تا فضای شهر و شهرداری رشت را از حضور آنان پاک‌سازی کنیم.

آقای حاج‌محمدی! قطعاً شما از آن بی‌خبرید که این دو برادر تا چه میزان مفسد مالی، اخلاق و رفتاری هستند؛ زیرا یک قاری و حافظ قرآن چون شما (این را کمتر کسی می‌داند. نگفته بودید اما امروز به رویتان می‌آورم تا بدانید که به اخلاقیات شما باور داشته و می‌دانم آبتان با مفسدین در یک جوی نمی‌رود) کسی چون شما نمی‌تواند با چنین افرادی بسازد و هم‌جواری آنان در کنار خود را احساس کند.

آقای دکتر حاج‌محمدی! آن‌هایی که امروز کنار دستتان هستند و به قول فردی “جلسات چند ساعته با شما گذاشته و به شما مشاوره حقوقی می‌دهد”، همان‌هایی هستند که کمتر از چند روز پس از هم‌نشینی با شهردار وقت، به یک‌باره این شهردار عزل شد، آن‌ها همان‌هایی هستند که پس از گرفتن وعده تبلیغات انحصاری یک‌ساله پل هوایی عابر پیاده در زمان شهردار بعدی پس از ۴۵ روز دیدند که همان شهردار هم با تمام قلدر بودن‌هایش عزل شد! آقای شهردار این‌ها همان‌هایی هستند که پس از هم‌نشینی با شهردار پیشین در یک کافه سنتی در “سنگر” پس از ۲ ماه با عزل این شهردار مواجه شدند! اگر به فساد آن‌ها اعتقاد ندارید حداقل از شوم بودن این دو عروس بدقدم بترسید!

آقای حاج‌محمدی! آیا حامد عبدالهی، حجت جذب، فرهام زاهد، محمدحسن علیپور، اسماعیل حاجی پور و احمد رمضانپور از این ارتباطات با خبر هستند؟! آیا می‌دانند چگونه این دو برادر مفسد همچون زالو بر بدنه شهرداری چسبیده و در حال مکیدن خون مردمان این شهر هستند؟!

آقای حاج‌محمدی! من همان کسی هستم که حتی بابت انتشار نامه یکی از اعضای همین طیف ۶ نفره هم تاوان داده‌ام! چه برسد به مابقی! من را می‌شناسید. همان معین حسن‌زاده که جنگید. دوید و دوید و دوید اما به هیچ جا نرسید! آقای حاج‌محمدی! من همان رفیق روزهای سخت هستم. همان کسی که وقتی دوستان امروز دشمن بودند، رفیق فابریک بودم! آقای حاج‌محمدی! من جانباز جنگی هستم که سهمی نخواستم جز مطالبه فساد زدایی. اما به‌واسطه برخی دوستان قدیمی خود همان مفسدین در صف اول نشسته‌اند. نجنگیدم که امتیاز بگیرم. جنگیدم تا شهرم آباد شود و از چنگ مفسدین نجات یابد.

آقای حاج‌محمدی! دادگاه و پاسگاهش برای من، استفاده‌اش برای همان مفسدین، دلال‌ها و دزدها! همان‌هایی که فیلمِ… استغفرالله ربی و اتوب الیه