جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل عضو هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی مرکز حوزه انتخابیه لاهیجان وسیاهکل برگزار شد.

۸ نفر معتمدین اصلی و پنج نفر معتمدین علی البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب شدند.
اسامی معتمدین اصلی به شرح ذیل می باشد :
محمد رحمتی
بهرام بهروزی
محمودقاسمی
مهرانگیزجعفری
رحیم علی آقا زاده
علی رضا گنجه خسروی
انسیه فروتن
مهدی مهدی پور

اسامی معتمدین علی البدل عضو هیات اجرایی به شرح ذیل می باشد؛
جوادنجارتمیزکار
حسین آرمک
سید رحمان سیدپورآهندانی
محمدرضاشمسی پورعاشورآبادی
امیر پورنصیر