/ختصاصی// گیلان بهتر نوین // شهرداری یک سازمان عمومی غیر دولتی است. غیر دولتی بودن در جامعه ایی که دولت مظهر و مصدر سیاست است، به معنای غیر سیاسی بودن هم باید باشد. پس انتظار می رود شهرداری ها غیر سیاسی باشند یا دست کم مرز مشخص میان این سازمان ها و ارکان دولت به معنای نهادها و وزارتخانه و سازمانهای اجرایی باشد. اما چتر سیاست در این سرزمین وسیع تر از آن است که بتوان برای آن حدی قائل شد.
علی ایحال، اعضای محترم شورای اسلامی شهر رشت در انتخاب شهردار رشت، در این دوره به دنبال گزینه ی سیاسی نبودند، چون سیاسی بودن شهردار باعث می شد تا دایره ی عملکرد شهرداری که دایره ی وسیع است، محصور دایره تنگ سیاست شود. در ضمن از لسان برخی شنیده می شد که فلان گزینه گمنام است، به نظر می رسد«گمنام دانستن»، برخی از نامزدها بهانه و کلید واژه ای است که برخی برای از میدان به در کردن دیگران از آن استفاده می کنند تا شهر را بیش از پیش به میدان سیاست و سیاست زدگی و چیرگی آن بر «شهر زیست» تبدیل کنند.
نباید شهرداری شهر بزرگ و مهم رشت به «شهر سیاست» تبدیل می شد و وقت آن رسیده بود که از شهر سیاست عبور کنیم و در پی مدیریتی باشیم که به «سیاست شهر» همت گمارد. شهر سیاست، شهری است که هویت آن را سیاست تعیین می کند، اما «تدبیر و سیاست برای امور شهر» یعنی تلاش برای مدیریت مسائل، مشکلات و آسیب های کلان شهری مانند رشت و توجه به ابعاد گوناگون زندگی شهری. البته حرکت به سوی«سیاست شهر» به معنای غیر سیاسی کردن شهر و مدیریت آن نیست. زیرا اساسا کسی نمی تواند بدون بهره مندی از توان و مدیریت سیاسی، شهری مانند رشت را مدیریت کند. بنابراین بحث بر سر میزان نمود سیاست در شهر است. اگر در مشخصه ها و ویژگی های مدیریت عالی شهر، تابلوی سیاست از توان مدیریتی بسیار بزرگتر باشد، چه بسا به وضعیتی منجر شود که شهر و جنبه های غیر سیاسی آن زیر سنگینی سیاست قرار بگیرد و از دست برود و کیست که تاثیر شکست در مدیریت شهر رشت را بر سیاست استان انکار کند؟
اکنون که پارلمان شهری در دوره پنجم قرار دارد و به نظر می رسد نتواند تغییرات چندانی در مدیریت اجرایی شهر رشت ایجاد نماید. ولی عقل سلیم می گوید باید وضعیت حاکم، در آینده به شکل اساسی تغییر کند و برای تامین این هدف، باید فردی به عنوان شهردار رشت برگزیده می شد که توانمندی های مدیریتی او بر کارکرد سیاسی اش بچربد و کارآمدی او برگ برنده ای برای شورای پنجم شهر رشت به حساب می آمد با این توصیف دکتر حاج محمدی، بهترین گزینه بود که انتخاب شد.
اما ضرورت دارد متذکر شویم که انتخابات سال جاری مجلس شورای اسلامی پیش روست و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از آنچه در تقویم می بینیم بر اساس تحولات اجتماعی خیلی به ما نزدیکتر است. با انتخاب دکتر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت، شورای پنجم، پایه گذاری یک سنت خوب و نیکو و انتخابی غیر سیاسی در مدیریت اجرایی شهر رشت شد.مدیریت شهری که بتواند محلی برای حل مشکلات مردم و لذت بردن آنان از زندگی شهری باشد.
ضرورت دارد تا از تجربیات تلخ و شیرین مدیریت شهری در سنوات گذشته بخوبی درس بگیریم و ضمن تقویت نقاط قوت، نقاط ضعف را برطرف نموده تا در فرآیند شهری قابل زیست همه جانبه برای شهروندان فراهم گردد. در این ارتباط پارلمان شهری و دکتر حاج محمدی، شهردار رشت و مجموعه ی مدیران شهرداری با برنامه ریزی و هدف گذاریهای منطقی می توانند در ایجاد شهری پویا ،قابل تحمل و قابل زیست نقش آفرین باشند. شهری که از سیاست زدگی و سیاست بازی فاصله داشته و به تدبیر و سیاست برای اداره ی مطلوب شهر گرایش داشته باشد.