بازاریابی سیاسی و آشنایی با شیوه‌ها و فنون موفقیت در امر انتخابات مستلزم آموزش‌های لازم، تخصص یا مشاورانی متخصص است. توجه به این نکته ضروری است که بازاریابی سیاسی اگرچه سابقه ای کمتر از بازاریابی تجاری دارد اما در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی از خود نشان داده است

بازاریابی سیاسی؛ تازه‌واردی دیرآشنا
  بازاریابی سیاسی و آشنایی با شیوه‌ها و فنون موفقیت در امر انتخابات، مستلزم آموزش‌های لازم و مشاورانی متخصص است، به ویژه که رونق بازاریابی سیاسی می‌تواند بر میزان مشارکت سیاسی بیافزاید.

به گزارش گروه تحلیل،‌ تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا،‌ نگاهی به انتخابات سیاسی در نقاط مختلف جهان نشانگر آن است که افراد و گروه‌های سیاسی بسیاری بوده‌اند که توانایی‌های زیادی برای انتخاب شدن را داشته‌اند اما به دلیل وارد نبودن نسبت به شیوه‌ها و فنونی که بتوانند خود را بهتر به جامعه معرفی کنند، نتوانسته‌اند در انتخابات موفق شوند.

در مواردی نیز مشاهده شده‌است که افراد، احزاب و اندیشه‌هایی نیز وجود داشته‌اند که با استفاده از فنونی برای معرفی خود به جامعه، پیروز انتخابات شده‌اند؛ درحالی که توانایی‌ها و شایستگی‌های لازم برای انتخاب شدن را دارا نبوده‌اند. از این رو بازاریابی سیاسی به مثابه امری دوسویه است که می‌تواند اثرگذاری‌های متفاوتی داشته باشد.

بر این اساس، بازاریابی سیاسی و آشنایی با شیوه‌ها و فنون موفقیت در امر انتخابات مستلزم آموزش‌های لازم، تخصص یا مشاورانی متخصص است. توجه به این نکته ضروری است که بازاریابی سیاسی اگرچه سابقه ای کمتر از بازاریابی تجاری دارد اما در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی از خود نشان داده است. نکته مهم این که بازاریابی سیاسی فقط به دوره کوتاه برگزاری انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه فعالیتی مستمر و مداوم است که در تمام مدت زمانی میان دو انتخابات، بی وقفه ادامه می‌یابد. در واقع استفاده از بازاریابی سیاسی و تبلیغات موفق، بخش مهمی از کنشگری انتخاباتی است.

تبلیغاتی که تا چندی پیش تنها از راه پخش تراکت (برگه آگهی)، چسباندن اعلامیه بر در و دیوار شهر، برگزاری تجمع‌های انتخاباتی و نشست‌های رو در رو یا حضور در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی انجام می‌گرفت اما اکنون به کانال‌ها و صفحه‌های ارتباط مجازی راه یافته است. حتی برخی از نامزدها و جریان‌های سیاسی برای بهره گیری بیشتر از شبکه‌های اجتماعی متخصصان حوزه ارتباطات سایبری را به کار گرفته‌اند. در واقع ما به سمت الکترونیکی شدن بازاریابی حرکت کرده‌ایم که از اثرگذاری و جامعه آماری گسترده ای برخوردار است.

امروزه تبلیغات شبکه‌ای، نظرسنجی و تحلیل افکارسنجی، پیامک و تصویرسازی ویدئویی، به کارگیری زیر ساخت‌های شبکه‌ای فناوری اطلاعات و ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، حضور در مناظره‌ها، حضور در رسانه تاکتیک‌های نوین بازاریابی سیاسی محسوب می‌شوند.

از آنجایی که ما در عصر برندها زندگی می‌کنیم و برندسازی به یک ضرورت تبدیل شده است. یکی از مقوله‌های مهم در بازاریابی سیاسی برندسازی سیاسی است. فهم این موضوع نه تنها برای حوزه‌های اقتصادی و تجاری بلکه برای دیگر حوزه‌ها همچون حوزه سیاست نیز مهم است. بر این اساس آشنایی با موضوع دانش رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی جهت گزینش بهتر از جانب مخاطبان رونق گرفته است. از این رو توجه به این مساله در بازاریابی سیاسی و افزایش مشارکت مهم و گریز ناپذیر می‌نماید.

در برندسازی سیاسی، سیاست‌ورزان با بهره بردن از ارتباط سمعی و بصری با مخاطبان و بیان اعتقادات و طرز فکر خود در جهت شناخت جهت‌گیری‌های مشخص حرکت می‌کنند. بر این اساس، سیاستمدار باید موضع خود را تعیین و در این راستا به مسوولیت اجتماعی خود عمل کند. سیاستمداران باید بر ادعاهای خود پایبند باشند و به آن‌ها عمل کنند زیرا در غیر این صورت برند شخصی آن‌ها در ذهن مخاطب تصویر نادرستی ایجاد می‌کند.

در نظام‌های سیاسی، رقابت میان بازیگران سیاست با هدف دستیابی به قدرت یا اثرگذاری بر تصمیمات درون حزبی تا حد زیادی به نحوه بازاریابی آن‌ها از خود و فعالیت‌های سیاسی، عمومی و اجتماعی‌شان در برابر افکار عمومی بستگی دارد.

برخی گمان می‌کنند که بازاریابی سیاسی ایجاد شرایط هیجانی برای رأی آوری است اما می‌توان آن را به مثابه احترام به رأی دیگران نیز محسوب کرد. زیرا شرایط هیجانی را برای انتخاب و تصمیم گیری مردم از بین می‌برد.

به نظر می‌رسد در زمینه بازاریابی سیاسی تاکنون نتوانسته‌ایم چندان موفق عمل نماییم. به ویژه از این نکته غافلیم که بازاریابی سیاسی می‌تواند بر میزان مشارکت سیاسی بیافزاید.