در این پناهگاه هم اکنون ۵۷ قلاده سگ نگهداری می شود که مراحل واکسیناسیون و عقیم سازی آن ها انجام شده و بعد از قلاده گذاری و پلاک گذاری برای شناسایی آن ها، در طبیعت رها می شوند یا جهت نگهبانی واگذار می گردند.

۱۰ قلاده سگ در پناهگاه سگ های بلاصاحب شهرداری قلاده گذاری و شماره گذاری شد. در این پناهگاه هم اکنون ۵۷ قلاده سگ نگهداری می شود که مراحل واکسیناسیون و عقیم سازی آن ها انجام شده و بعد از قلاده گذاری و پلاک گذاری برای شناسایی آن ها، در طبیعت رها می شوند یا جهت نگهبانی واگذار می گردند.
شایان ذکر است کلیه این مراحل زیر نظر اداره دامپزشکی شهرستان بندرانزلی انجام می شود.
قابل ذکر است در این پناهگاه هیچ سگی بصورت دائم محبوس نمی شود و بعد از گذراند مراحل واکسیناسیون، عقیم سازی و پلاک گذاری، رها می شوند و اینکار بصورت دوره ای برای تعدادی از سگ های دیگر انجام می شود و هدف کنترل جمعیت سگ ها می باشد.