جلسه کمیسیون کارگری شهرستان لاهیجان به ریاست دکتر اکبری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و با حضور اعضای این جلسه تشکیل شد.

دکترنورالله اکبری در این جلسه با تاکید بر اهمیت انتخابات گفت : حضور و مشارکت مردم در انتخابات ضریب امنیت ملی را بالا میبرد وهمگان مکلفند در برگزاری هرچه بهتر انتخابات تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

وی در ادامه گفت :دستگاه های اجرایی ذیربط باید بر موضوعات قشرکارگری حساسیت زیادی داشته باشند ودرراستای رونق اقتصادی، مشکلات این بخش را به حداقل برسانند .
وی درموردجلسات این کمیته نیز یادآور شد: مصوباتی را که قابل اجرا و کارشناسی شده باشد در کمیسیون کارگری شهرستان در نظر گرفته شود و روی آنها کار شود و از امکانات بالقوه در موضوعات مختلف برای این بخش استفاده شود.
دکتراکبری در ادامه ابرازداشت: لاهیجان با داشتن ۱۰۴ واحد فعال تولیدی از وضعیت خوبی در بخش تولید دراستان برخوردار است و در سال جاری هیچ کدام از واحدهای تولیدی باحمایت های دولت ،دچار مشکل و منجربه تعطیلی نشده اند.