به گزارش گیلان بهتر نوین و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به همت سازمان عمران و باز آفرینی شهرداری رشت روند عملیات آسفالت میدان جهاد به صورت شبانه روزی در حال انجام می باشد.