به گزارش گیلان بهتر نوین و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در ادامه نهضت آسفالت و ساماندهی وضعیت معابر شهر رشت، عملیات عمرانی در محدوده منطقه سه شهرداری رشت در مسیرهای ذیل انجام شد:

پروژه جدول گذاری بلوار شهید مدرس، جنب دادگستری

اجرای نهضت آسفالت در کوی شهریار واقع در بلوار شهید مدرس

اجرای نهضت آسفالت و‌ عملیات تسطیح لاین کندروی میدان نیروی دریایی

 

اجرای نهضت آسفالت، شن ریزی و تسطیح میدان امام حسین (ع)

 

لوله گذاری آب های سطحی انتهای ۲۰ متری شهید باقری