شنیده ها از برخی ‌منابع حکایت دارد که برخی نامزدهای اصلاح‌طلب و مستقل که از حوزه ی انتخابیه ی شهرستان رشت نام نویسی کرده بودند از سوی هیئت اجرایی انتخابات مجلس یازدهم شهرستان رشت احراز صلاحیت نشده اند.

براساس شنیده ها ی ما ،صلاحیت مهندس رسایی ،نامزد ثبت‌نام کرده ی اصلاح طلب و عضو انجمن اسلامی مهندسان گیلان و تعداد دیگری از نامزدهای مستقل برای هئیت اجرایی انتخابات شهرستان رشت احراز نشده است