به نقل از خط اول ورزشی، در گیلان از هر کسی بپرسید متفق القول می گویند اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان به نوعی قلمرو جعفرزاده اصلاح طلب محسوب می شود، از انتخاب روسای هیات های ورزشی استان و شهرستان گرفته تا انتخاب روسای ادارات و معاونین اداره کل، حتی در انتصاب خود مدیرکل، جعفرزاده نقش بسزایی داشت اما در هفته های اخیر تغییراتی در ورزش گیلان در حال شکلگیری است که کمتر نشانی از این نماینده به چشم می آید و ظاهرا پای یک نماینده اصولگرا در میان است.

 برای مثال، چهارشنبه گذشته، خیلی ناگهانی نقی هدایتی از راس هیات کشتی استان گیلان کنار گذاشته می شود و امیر رضی زاده مدیر تعاونی مسکن مهر انزلی و رییس هیات شمشیربازی این شهرستان و فردی که بارها در نقش اسپانسر ملوان حاضر شده جایگزین نقی هدایتی در راس هیات کشتی گیلان شد.

 یقینا کسی بی دلیل برای ملوان هزینه نمی کند مگر اینکه اذن نماینده این شهرستان که عضو هیات مدیره باشگاه هم هست را داشته باشد. البته در انزلی هم کسی را یارای تکذیب رابطه حسنه رضی زاده و خسته بند نیست.

 هنوز جای این انتصاب، خوب نشده بود که مدیرکل ورزش و جوانان استان، شنبه شب در گفتگوی تلفنی با شبکه باران، خبر از یک تغییر قریب الوقوع دیگر در سطح معاونت این اداره کل می دهد.

◀️ وی در این برنامه از یک بخشنامه جدید پرده برداری کرد که مخالف حضور توامان معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان، در هیات های ورزشی به عنوان رییس و یا حتی سرپرست است، از همین رو با ابلاغ این بخشنامه جدید به صادقی معاون ورزشی اداره کل که همزمان سرپرست هیات ورزش های همگانی هم هست از وی خواسته شد یکی از این دو منصب را انتخاب نماید.

◀️ ناگفته نماند نظیر این بخشنامه از سالهای گذشته یعنی دقیقا زمانی که بخشی همزمان معاون ورزشی و سرپرست هیات همگانی بود نیز وجود داشت و فقط در آن به جای اینکه با این همزمانی “مخالفت” شده باشد نوشته بود “شایسته نیست” معاون ورزشی، رییس یا سرپرست یک هیات ورزشی باشد که بخشی در آن زمان به واژه “شایسته نیست” توجهی نکرد.

◀️ امروز اما از راهروهای اداره کل این خبر به گوش رسید که صادقی استعفای خود را از معاونت ورزشی تقدیم مدیرکل کرده و قصد دارد خدمت خود را در هیات همگانی ادامه دهد.

◀️ اینکه چرا صادقی پست پرطمطراق معاونت ورزشی را رها می کند و به سرپرستی یک هیات ورزشی (که آن هم معلوم نیست مجمع به ریاست وی رای دهد یا نه) بسنده می کند، سئوالی است که در اینده از خود او خواهیم پرسید اما موضوع بحث این گزارش جانشین صادقی است که شنیده می شود باز هم از انزلی می اید و از نزدیکان خسته بند است.

◀️ از آنجاییکه ممکن است این فرد در راهروهای وزرات ورزش با مشکل مواجه شود، فعلا از اوردن نام وی خودداری می کنیم ولی همانطوری که هیچکس رابطه خسته بند با رضی زاده را تکذیب نکرد، بلاشک کسی رابطه معاون تعرفه شده به وزراتخانه و خسته بند را نیز تکذیب نخواهد کرد.

◀️ حال چه شده است که مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان در انتهای دولت اعتدال گرا، چرخشی ۱۸۰ درجه ای کرده و از نماینده اصلاح طلب رو به نماینده اصولگرا آورده است سئوالی است که امیدواریم بخشی خود را مجاب به پاسخگویی به آن بداند.

◀️ و در پایان، آیا نماینده ای در سطح جعفرزاده که حتی تغییر در روابط عمومی اداره کل ورزش هم منتسب به اوست اکنون در قبال این چالش بزرگ سکوت می کند، موضوعی است که باید منتظر باشیم تا واکنش وی یا نزدیکان وی را ببینیم.