//اختصاصی //صاحب نظران علم توسعه و جامعه شناسی معتقدند، باید برای روستاها و روستاییان به عنوان یک ثروت مادی، معنوی و ملی، استراتژی مناسبی داشت، چرا که منابع محدود کنونی و برقراری ارتباط با این منابع برای رشد تولید و اشتغال و ثروت سخت است. عادت شده است تمام روستاها آب، برق، تلفن و امکانات زیر بنایی داشته باشند. با وجودی که اکثریت روستاها تمام این امکانات را دارند، اما همچنان مشکل مهاجرت، عدم برخورداری از تولید اقتصادی مقرون به صرفه، عدم وجود ثروت و رفاه و … وجود دارد و این نشان می دهد، این روند، شیوه ی توسعه پایدار در روستاها نیست. باید منابع بدرستی هدایت شوند و حاکمیت باید این کار را انجام دهد که با سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیق و منطقی تا بسیاری از مشکلات حل شود.
باید فاصله زندگی از همه نظر بین روستاها و شهرها کم شود تا شاهد مهاجرت نباشیم. باید در برنامه ریزی های خرد و کلان راهکارهای مدون، عقلانی و منطبق بر واقعیات را برای روستاها و روستاییان مهندسی شود.

مهندس رنجبر، فرماندار شهرستان املش:
باید مدیران ادارات دولتی و حاکمیتی برای روستاها و روستاییان شهرستان املش بیش از پیش وقت بگذارند
مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به روستاهای شهرستان املش عنایت ویژه ای داشته باشند

در این ارتباط مهندس محمد رنجبر نیاول، فرماندار شهرستان املش که به تازگی بعد از انتصاب به این منصب در بازدیدهای میدانی از تمامی روستاهای حوزه ی شهرستان املش، به نکات مهم و قابل توجهی رسیده و معتقد است که باید سطح برخورد هوشمند دولت و دستگاههای حاکمیتی نسبت به روستاها و روستاییان، به شدت ارتقاء یابد و از حالت نیمه فعال کنونی خارج شود.
وی می گوید:« ضرورت دارد تا مدیان ادارات مختلف مستقر در شهرستان حداقل هفته ای یک یا دو روز در روستاهای مختلف حضور فیزیکی و میدانی موثر داشته باشند تا با تبادل نظر با روستاوندان در رسیدن به راه حل برای کاهش و یا از بین بردن مشکلات روستاها و روستاییان اقدامات اساسی انجاغم دهند. معتقدم کم توجهی به سطح برخورداری روستاها و روستاییان شهرستان املش به تولید و اقتصاد ملی و محلی کشور و استان ضرر می رساند.»
به گفته ی فرماندار شهرستان املش، روزآمد کردن و مرمت بسیاری از زیر ساخت ها اعم از راه سازی، برق رسانی، شبکه مخابراتی و بهداشتی و آموزشی و در ادامه سرمایه گذاری و جلب وجذب بخش خصوصی توانمند در بخش های تولیدات اقتصادی و گردشگری و مباحث فرهنگی برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت و کم کردن فاصله سطح زندگی روستاها با شهرها باید به یک استراتژی جدی تمامی مدیران تبدیل شود.
وی می گوید:« همچنین ضرورت دارد تا مدیران کل محترم و روسای محترم سازمان دولتی و حاکمیتی مستقر در استان گیلان نیز مقوله توسعه ی همه جانبه روستا و برخورداری روستاییان از تمام امکانات زیر مجموعه ی خودشان، نگاه عملیاتی و جدی تری داشته باشند تا فرآیند زندگی در روستاها در همه زمینه ها اقتصادی و مقرون به صرفه باشد تا پدیده های مهاجرت و کم تحرکی در روستاها روندی برعکس روند کنونی را به خود بگیرد.» مهندس رنجبر افزود:« جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم گیلان بر مقوله ی توسعه همه جانبه روستا و برخورداری روستاییان از امکانات مختلف تاکید فراوان دارند و از همه مدیران می خواهند بی وقفه در اختیار روستاییان باشند.»
به گفته ی فرماندار شهرستان املش در آینده، یکی از شاخص ارزیابی عملکرد مدیران شهرستانی، حضور موثر و مفیدشان در روستاها و باز خورد مثبت حضور شان در روستاها می باشد.