سازمان منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی انزلی از سالهای دور با شروع فعالیتهای مؤثر اقتصادی و تجاری و با توجه به تاثیر گذاری مثبت بر روند رو به رشد اقتصاد ملی،منطقه ای و محلی به علت تعامل با دیگر اقتصادهای بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله کشورهای آسیای میانه،روسیه،اذربایجان،کشورهای حوزه ی قفقاز،وین و شرق دور و بخشهایی از اروپای شمالی و مرکزی توانسته است نقش آفرینی خود را در رونق اقتصادی و بحث صادرات و صادرات مجدد و تقویت بنگاه‌ها شرکتهای تولید،خدماتی ،دانش بنیان و توسعه کسب و کارهای مختلف و بویژه استارتاپی و اینترنتی گام های فوق العاده تاثیرگذار ی بر دارد.

به دلیل روند روبه رشد فعالیت های اقتصادی در مقوله های مهم صادرات محصولات تولیدی داخلی به کشور های مختلف و واردات برخی اقلام اساسی و استراتژیک و همچنین تبدیل شدن به پایگاهی برای صادرات مجدد برخی کالاهای مهمه وارداتی از کشورهای روسیه،وین و آذربایجان و… و بسیاری مبادلات اقتصادی بین المللی و تولید ثروت و رونق اقتصادی قابل توجه در سالهای اخیر و بویژه در شرایط تحمیل شده بر اقتصاد ملی به علت تحریم های ظالمانه و ضد انسانی دولت آمریکا،در راستای اجرایی کردن سیاست های اقتصادی خود کفا محور و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بخوبی نقش آفرین بوده است. در ضمن اکنون با توجه به فعالیت خوب بندر مهم و استراتژیک کاسپین،روند مبادلات کالاهای مختلف و کالاهای اساسی و تکنولوژی آفرین و مورد نیاز کشور از این طریق،نقش محوری تاثیر گذاری منطقه ی آزاد انزلی در دوره ی اعمال تحریم های ظالمانه ی دولت آمریکا ،بیشتر خودش را نشان داده است.در شرایط کنونی این منطقه ی مهم به مجرای تنفسی مهمی برای پایداری و حتی توسعه اقتصاد ملی تبدیل شده است که با تجهیز کیفی تر و اتصال خطوط ریلی تا سال آینده، این تاثیر گذاری و نقش آفرینی در رنگ تر خواهد شد.
همچنین حفظ و ارتقاء تراز مثبت تجاری و سرمایه گذاری در این منطقه هم از طرف سرمایه گذاران داخلی و از سویی سرمایه گذاران خارجی در این شرایط حساس نشان می دهد که سیاست ها و تدابیر در منطقه ی آزاد انزلی در راه و شریان اصلی قرار دارند و ضرورت دارد تا تلاش مضاعف تری صورت گیرد تا پویایی و تاثیر گذاری اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… این منطقه صد چندان شود.
واقعیت عریان این است که منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی انزلی به عنوان اولین منطقه ی آزاد و اولین حوزه ی عظیم اقتصادی آزاد در پهنه جغرافیایی و اقلیمی وسیع در یکی از حوزه های مهم اقتصادی دنیا که بیش از یک میلیارد نفوس را بطور تقریبی شامل می شود که عبارتند از،کشورهای آسیای میانه،قزاقستان،روسیه،چین و…می تواند به تنهایی اقتصاد ایران را به خوبی تغذیه و ارزش افزوده و ثروت هنگفتی برای تمام ایرانیان تولید نماید.پس ضرورت دارد تا همه ی مسئولان ملی،منطقه ای و استانی با درک صحیح از مناسبات جهانی اقتصاد و قرار گرفتن عزتمندانه در معاهدات پولی و بانکی بین المللی و برخورداری از این امکانات جهانی تلاش و هم افزایی بیش از پیش داشته باشند تا ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی و تجاری منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی انزلی با کیفیت و کمیت عملیاتی تر شود.
رونق اقتصادی منطقه ی آزاد انزلی،شکوفایی فرهنگ و هنر و ایجاد نشاط اجتماعی
واقعیت بزرگ و قابل لمس دیگر از دستاوردهای وجود و فعالیت های مؤثر اقتصادی و تجاری منطقه ی آزاد تجاری و صنعتی انزلی،رشد هنجار ها و نشاط اجتماعی و شکوفایی و پویایی فعالیت های مختلف فرهنگی و هنری و گردشگری می باشد. منطقه ی مهم آزاد تجاری و صنعتی انزلی عملاً اثبات کرد که اگر در سرزمینی ،مجموعه ای و یا منطقه ای رونق اقتصادی،تولید و تجارت صادرات محور و صادرات مجدد و واردات منطقی حاکم و اصل باشد،فرهنگ و هنر و نشاط اجتماعی هم علاوه بر تولید ثروت مادی از جمله دستاوردهای آن خواهد بود. در سالهای غ فعالیت های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری در در استان گیلان و در برخی مواقع با پوشش ملی و کشوری به همت مدیریت و کارکنان سازمان منطقه ی آزاد انزلی به کیفیت و کمیت فوق العاده ای رسیده است و ضرورت غ تا همچنان با حساسیت بیشتری ادامه داشته باشد.
وجود فعالیت های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری در منطقه ی آزاد انزلی باعث شده تا با رشد کسب و کارهای مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی،انواع و اقسام ناهنجاری های اجتماعی در استان غ و بویژه در حوزه های مستقیم تاثیرگذار ی این منطقه کاهش یابد.
علی ایحال، بنا به نظر صاحب نظران و جامعه شناسان فواید بودن رونق اقتصادی و همچنین ایفای نقش امکانات و حوزه های فعال اقتصادی همچون

منطقه ی آزاد انزلی عامل مهمی ارزیابی می کنند چون باعث می‌شوند تا زمینه های ظهور و بروز هنجار ها و نشاط اجتماعی و و پویایی و تحرک فرهنگی و هنری و… احیاء و تقویت شود و این روند مثبت بر پایداری و دوام و قوام عناصر تاثیر گذار برهمگرایی ملی ،منطقه ای و محلی خواهد بود. پس ضرورت دارد تا مناطق فعال و پویای اقتصادی همچون منطقه ی آزاد انزلی از همه لحاظ و بویژه مباحث قانونی مورد توجه قانونگذاران و دولت ها قرار گیرند.

علی کریمی پاشاکی