دهمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان با محوریت ساماندهی تمدید پروانه مطب اعضای هیات علمی،درمانی و متعهدین خدمت برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ صبح امروز(شنبه)؛ دهمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجلاس ریاست دانشگاه برگزار شد.

دراین جلسه در خصوص ساماندهی تمدید پروانه مطب اعضای هیات علمی،درمانی و متعهدین خدمت بحث و تبادل نظر شد و مقررگردید تصمیم گیری نهایی بعد از اخذ استعلام از وزارت بهداشت دراسرع وقت انجام گیرد.