به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مرحله سی و پنجم پاکسازی محلات و عملیات جمع آوری سگ های ولگرد از شوارع عام در روز جمعه ۲۷ دی ماه با همکاری شرکت های طرف قرارداد سازمان پسماند در زمینه رفت و روب و فضای سبز به شرح مسیرهای ذیل برگزار گردید ؛

منطقه یک؛ پاکسازی جاده پیربازار، جاده انزلی و فرهنگیان

منطقه دو؛ پاکسازی خیابان جوان،  بلوار آیت الله رودباری و خیابان امام خمینی (ره)

منطقه سه؛ پل جانبازان، بلوار ولیعصر (عج)، بلوار احمدزاده، خیابان استقلال و دیانتی

منطقه چهار؛ احمدگوراب و استقامت ۲

منطقه پنج؛ مسکن مهر، جاده تهران، بلوارامام خمینی (ره)