جلسه هماهنگی اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن سازان ایران برگزار شد.

جلسه هماهنگی شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن سازان ایران در شهرداری رشت با حضور حاج محمدی شهردار ، مریم گل احضار ریاست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی ، ناصر عطایی معاونت مالی و اقتصادی، علیرضا اعلایی مدیر حقوقی شهرداری رشت و مدیر عامل و نمایندگان شرکت عمران مسکن سازان ایران برگزار شد.

در این جلسه به تبادل نظر در خصوص ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات لازم جهت جذب سرمایه گذار در خصوص اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت پرداختند.

اجرای پروژه های سرمایه گذاری در زمینه توسعه شهری با بازگشایی مسیرهای دسترسی و تسهیل در عبور و مرور و کاهش بار ترافیک درون شهری، از اولویت های برنامه های شهرداری رشت در زمینه سرمایه گذاری می باشد.

واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت