اجرای آسفالت خیابان سردار جنگل تا ابتدای خیابان استقامت

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، روز پنجشنبه ۲۶دی ماه، اجرای عملیات آسفالت مسیر خیابان سردار جنگل از ورودی بازارچه رازی تا ورودی خیابان استقامت به همت عوامل سازمان عمران و بازآفرینی  انجام شد.