معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در قبال بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی طبق تاکید و کلام صریح امام و رهبری، باید قانون رعایت شود و یک سلیقه سیاسی از رقابت انتخاباتی حذف نشود، گفت: در شرایطی که کشور نیازمند انسجام و همدلی است، حذف یک طیف سیاسی و تفکر از رقابت، ضربه زدن به اعتماد عمومی و امنیت کشور است. بنابراین کسی نمی تواند این حق را از مردم بگیرد.

معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت وگو با خط اعتدال درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و اظهاراتی مبنی بر  رد صلاحیت ۹۰ نفر به علت فساد مالی گفت: بالاخره برای انتخابات فرایندی وجود دارد و امیدواریم این فرایند با رعایت قانون اجرا شود. قانون شفاف است و رئیس جمهوری هم در این باره تاکید کردند مرّقانون رعایت شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: ما از کلام صریح امام راحل (ره) و رهبری داریم که باید قانون در همه امور از جمله انتخابات رعایت شود. اینکه طبق سلیقه گروهی، یک جناح سیاسی از انتخابات حذف شود، ضربه زدن به اعتماد عمومی و آسیب به امنیت ملی کشور است.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: امروزه امنیت ملی ایران در گروی انسجام و یکپارچگی و حضور همه اقشار جامعه در انتخابات پیش رو است.
ابتکار افزود: همه کسانی که از هر طیف و تفکر به ایران وفادارند حق حضور در انتخابات و حق تعیین سرنوشت دارند و کسی نمی تواند این حق را از مردم بگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اگر برخی بخواهند یک جریان سیاسی و سلیقه و فکر را از انتخابات مجلس یازدهم حذف یا محدود کنند، این اقدام گرفتن حق مردم است که با همه شئونات انقلاب اسلامی مغایرت دارد.