به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، روز گذشته در نخستین روز بهمن ماه، زیرسازی و تسطیح و رگلاژ کوی امام رضا، کوچه بهار۳۱ ( بین خیابان جانبازان و فرزانه)واقع در محدوده منطقه ۳به همت عوامل اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری انجام شد.

در این عملیات اجرایی که برای رفع آبگرفتگی و تسیطح کوی مذکور انجام گردید، تعداد ۳۱ کامیون شن مخلوط در محور مذکور تخلیه و تسطح گردید.