به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ، میز خدمت باشعار« میز خدمت ، تکریم شفافیت پاسخگویی » در اولین جمعه هر ماه در مصلی بزرگ رشت از ساعت ۹ الی ۱۲ با حضور شهردار، معاونین، مدیران مناطق ۵ گانه برگزار می گردد.

تلاش مجموعه شهرداری رشت در برپایی میز خدمت بر پایه موارد زیر استوار است :

۱-افزایش میزان رضایت شهروندان

۲-ارائه خدمات مطلوب و شایسته در دیدارهای چهره به چهره

۳-تعامل و ارتباط دو سویه بین مدیران شهری و شهروندان

۴-کاهش زمان در چرخه رسیدگی و ثبت الکترونیکی درخواست های شهروندان

۵-پیشنهاد راهکارهای مناسب و مشاوره به شهروندان با حضور کلیه مدیران مجموعه شهرداری در میز خدمت

در همین راستا و به جهت تحقق اهداف مورد نظر نیز خدمتگزار شهروندان خواهند بود.