به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری منطقه سه در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می باشد:

۱-خرید و تهیه نمک و شن ۰۶

۲-خرید و تهیه جیره خشک

۳-ماشین آلات اعزامی از سازمان عمران و … تا ظهر جمعه در محل ناحیه یک آماده خواهند بود

۴-نصب تیغه برف روب بر روی آمیکوی فلاسک ناحیه یک

۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

۶-بروز رسانی آخرین لیست و شماره تماس نیروهای آماده باش

۷-آخرین بازدید تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین منطقه و رفع موانع و تامین موارد مورد نیاز

۸-خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوییل جهت شارژ تانکرها

۹-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان

۱۰-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۱۱-بستن درختچه ها و درختان

۱۲-آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و مجموعه پرسنل منطقه سه