به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اقدامات شهرداری منطقه دو در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می باشد:

۱-خرید و تهیه نمک و شن ۰۶

۲-خرید و تهیه جیره خشک

۳-آماده باش و استقرار خودروهای عملیاتی در سطح منطقه (چهار دستگاه بابکت، سه دستگاه لودر، دو دستگاه برف روب، دو دستگاه بیل بکهو و یک دستگاه گریدر)

۴-تقسیم کار در بین سه ناحیه منطقه

۵-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

۶-بروز رسانی آخرین لیست و شماره تماس نیروهای آماده باش

۷-آخرین بازدید تعمیرات ماشین آلات سبک و سنگین منطقه و رفع موانع و تامین موارد مورد نیاز

۸- ذخیره کردن ۲۰۰۰ لیتر گازوییل در تانکرها

۹-هرس و سربرداری و رفع خطر از درختان

۱۰-نصب قیم برای درختچه ها و درختان

۱۱-بستن درختچه ها و درختان

۱۲-آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و مجموعه پرسنل منطقه دو