به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، اقدامات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری در راستای اجرای دستورالعمل زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران شدید به شرح زیر می باشد:

۱-هماهنگی با اعلام دستورالعمل هیات امنای بازارچه های خصوصی و تحت نظارت سازمان در خصوص لزوم باز بودن بازارچه ها در زمان بارش برف و باران

۲-هماهنگی در خصوص نمک پاشی و برف روبی ورودی و فضای داخلی(حیاط) بازارچه ها در زمان بارش برف

۳-اجاره یک دستگاه بیل بکو توسط سازمان جهت برف روبی مسیر های منتهی به بازارچه های بخش خصوص و تحت نظارت در زمان بارش برف

۴-هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک نظارتی