به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این نشست با هدف هم افزایی و افزایش همکاری های دو جانبه بین شهرهای رشت و زاهدان برگزار شد و  در آن در خصوص طرح ها و پروژه های مختلف شهری بحث و تبادل نظر شد.