به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و روابط عمومی منطقه پنج شهرداری، به دنبال بارش برف،منطقه پنج شهرداری رشت از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص برف روبی و  بازگشایی معابر نموده است.