به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت از عملکرد ماشین آلات و دستگاه های برف روب، بیل بکهو ، لودر، گریدر، بابکت و … در سطح شهر بازدید کرد.